Fiskalizacija

Šta je to FISKALIZACIJA?

Proces fiskalizacije je, po Zakonu o fiskalnim sistemima, stavljanje fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja ostvarenog prometa. Proces je definisan Zakonom i podzakonskim aktima.

To za Vas praktično znači da, kao poreski obveznici, u skladu sa Zakonom, morate uvesti uređaje za evidentiranje prometa koji ostvarujete.

Obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja ima svaka pravna osoba koja je upisana u odgovarajući registar za promet robe i usluga. To znači da će obavezu nabavke i instaliranja fiskalnih uređaja (a onda i obavezu evidentiranja svakog pojedinačnog prometa putem fiskalnog sistema) imati sve pravne osobe koje se bave prometom robe i usluga.

Kako učinkovito uraditi sve što se od Vas zahtjeva?

Pronađite lakši put do ispunjenja Vaših obaveza. Kako TO postići? Odabirom pravog partnera koji će umjesto Vas obaviti zakonom propisane procedure, pomoći Vam da zadržite svoj način poslovanja sa što manjim izmjenama, obučiti Vaše zaposlene, instalirati kod Vas fiskalni uređaj, obezbijediti Vam kvalitetnu podršku i servisiranje.

ComTECH i fiskalizacija

ComTECH je aktivno uključen u fiskalizaciju još od samog početka procesa fiskalizacije u RS.
Imamo potpisane ugovore o zvaničnoj distribuciji, kao i servisu, od strane dva najjača proizvođača fiskanih uređaja u regionu: “Mikroelektronika” AD i “Galeb Group” doo.
U našoj ponudi možete naći kompletnu ponudu uređaja oba proizvođača, kao i rezervne dijelove i potrošni materijal.

ComTECH servis fiskalnih uređaja radi sa podrškom od pojave prvih fiskalnih uređaja u RS.
Danas, naš servis broji preko 500 fiskalnih uređaja sa ugovorom o održavanju i taj broj se svakodnevno povećava. Sa dugogodišnjim iskustvom i bogatom referentnom listom predstavljamo jedan od najkvalitetnijih servisa u regiji.

ComTECH će redovno pratiti i na svojoj zvaničnoj web stranici objavljivati sve izmjene vezano za fiskalizaciju u RS i zakone o fiskalizaciji. Sve izmjene će biti objavljene u podstranici Novosti u kategoriji fiskalizacija.

Pozivamo sve koji su nezadovoljni podrškom sadašnjeg servisa da se pridruže našim zadovoljnim korisnicima.

Često postavljana pitanja

Da li na kraju dana moram raditi dnevni izvještaj ?

Da. Dnevni izvještaj morate raditi na kraju radnog dana u kojem ste imali promet. To je zakonom obavezan dokument. Isti morate obavezno uvoditi u Knjigu dnevnih izvještaja.

Da li moram raditi dnevni izvještaj kada nije bilo prometa ?

Ne. Prema pravilniku o fiskalnim sistemima, Dnevni izvještaj se radi samo onda kada ste imali promet.

Da li moram čuvati servisnu knjigu uz fiskalni uređaj ?

Da. Servisnu knjižicu morate obavezno čuvati u istoj prostoriji gdje Vam je i kasa. Inspektori će to tražiti, kao i rješenje o fiskalizaciji.

Kako da znam da je papir u Fiskalnom printeru pri kraju ?

Koristite originalni papir za printer koji ima CRVENU BOJU kada je rolna pri kraju. Tada imate na raspolaganju još 10 cm papira. Obavezno Zamijenite papir po završetku tekućeg računa.

Moram li raditi mjesečni i godišnji izvještaj ?

Da. Uz dnevni, na kraju svakog mjeseca radite i mjesečni izvještaj, i na kraju svake godine radite godišnji izvještaj i pospremate ga u Knjigu dnevnih izvještaja.

Šta je fiskalni modul ?

Fiskalni modul se nalazi u fiskalnom uređaju i predstavlja posebno ugrađenu fiskalnu memoriju u kojoj se smještaju podaci o ostvarenom prometu, i iz koje se iščitavaju podaci po zahtjevu Poreske uprave. Svaki memorijski modul ima svoj broj i on se unosi u FK. Kada se fiskalni modul napuni podacima (za oko 4 do 5 godina), kada se vrši izmjena JIB-a ili PIB-a poreskog obveznika itd . fiskalni modul se mijenja.

Mogu li ispraviti već otkucan račun ?

Ne. Račun koji je već otkucan ne možete ispraviti. Račun je potrebno reklamirati (stornirati) pa napraviti novi. Ukoliko ste greškom nešto otkucali, potrebno je isti račun stornirati.

Da li je obavezan godišnji tehnički pregled ?

Da. Godišnji tehnički pregled je obavezan. Pregled se može uraditi do 30 dana ranije, ali je bitno da ne prelazi predviđeni datum.

Kada šaljem podatke poreskoj upravi ?

Podaci se šalju samo kada poreska to zahtjeva, a to je isključivo kada na GPRS uređaju srednja lampica svijetli crveno.

Da li sam dužan da pratim promjene vremana na ljetno i zimsko računanje vremena ?

Da. Korisnik je dužan da promijeni vrijeme na kasi na ljetno ili zimsko. To je omogućeno da korisnik sam može zraditi veoma jednostavno, a ukoliko postoji problem dužan je kontaktirati servis.

Potrebna i neophodna dokumentacija pri fiskalizaciji

Ukoliko je u pitanju inicijalna fiskalizacija:

 • kopija riješenje o radu
 • kopija JIB-a
 • kopija PIB-a ukoliko je obveznik u sistemu PDV-a
 • kopija lične karte odgovornog lica
 • popunjen i ovjeren ZIF obrazac

Ukoliko je u pitanju zamjena modula:

 • kopija riješenja o radu
 • kopija JIB-a
 • kopija PIB-a ukoliko je obveznik u sistemu PDV-
 • kopija lične karte odgovornog lica
 • popunjen ZIF obrazac

Ukoliko je u pitanju odjava:

 • riješenje o odjavi djelatnosti
Preuzmi ZIF obrazac

Sve detalje vezano za sam servis možete pronaći u podstranici Servis fiskalnih uređaja.

Fiskalizacija