GPS - Praćenje vozila

Sistem Oris 11

Šta je to GPS?

Globalni pozicioni sistem (engl. Global Positioning System – GPS) je trenutno jedini poptuno funkcionalan globalni satelitski navigacioni sistem (engl. Global Navigation Satellite System – GNSS). GPS se sastoji od 24 satelita raspoređenih u orbiti Zemlje, koji šalju radio signal na površinu Zemlje. GPS prijemnici na osnovu ovih radio signala mogu da odrede svoju tačnu poziciju – nadmorsku visinu, geografsku širinu i geografsku dužinu – na bilo kom mestu na planeti danju i noću, pri svim vremenskim uslovima.
GPS ima veliku primenu kao globalni servis u raznim oblastima, u komercijalne i naučne svrhe: navigacija na moru, zemlji i u vazduhu, mapiranju zemljišta, pravljenju karata, određivanju tačnog vremena, otkrivanju zemljotresa i slično.
GPS je razvijen od strane Ministarstva odbrane SAD pod imenom NAVSTAR GPS u agenciji DARPA (neki izvori navode da je NAVSTAR skraćenica od Navigation Signal Timing and Ranging GPS, dok drugi navode da je to slučajno izabrano zvučno ime dato od strane John Walsh-a, osobe koja je imala ulogu o odlučivanju o sudbini projekta. U početku je korišćen isključivo u vojne svrhe da bi kasnije bio besplatno stavljen na raspolaganje svima kao javno dobro.

ComTECH ima potpisane ugovore sa Galeb GROUP doo za prodaju kao i za instalaciju i održavanje njihovog GPS sistema Oris 11 koji se dosta dobro pokazao na teritoriji Srbije i BiH u kojima je prodan u velikim količinama.

Sistem Oris 11

Oris 11 predstavlja sistem za daljinsko praćenje vozila, i kao takav koristi više različitih uslužnih servisa kao što su GPS (Global Positioning Sistem) – za određivanje tačne lokacije, GPRS – za prenos podataka, Internet i lokalnu računarsku mrežu – za vizuelni prikaz preko Web ili Desktop aplikacije.

U vozilo se ugrađuje uređaj Oris 11D, čiji sastavni deo GPS/GSM/GPRS modul sa funkcijom određivanja tačne pozicije, vrši prikupljanje svih podataka a zatim prenos tih podataka do servera. Pored osnovnih parametara, brzine, smera kretanja i tačne pozicije, uređaj ima mogućnost prenosa više različitih statusa, koje može da detektuje, a to su nivo napona akumulatora, detekciju otvaranja/zatvaranja vrata i prtljažnog prostora, aktiviranje panik tastera, kao i posebno definisanih ulaznih veličina od strane korisnika. Tako prikupljeni podaci se prenose ka dispečerskom centru (serveru) gde se obrađuju.

Korisnici sistema Oris 11, koristeći web aplikaciju Oris 11W mogu pratiti svoja vozila u realnom vremenu, pregledati istoriju kretanja svakog vozila pojedinačno, pregledati izveštaje o pređenom putu (kilometraži), periodima stajanja, prekoračenjima brzine i sl. za sva vozila, grupu ili pojedinačno u periodu koji sami izaberu. Tako se vrlo brzo i jednostavo dolazi do podataka vezanih za sva vozila.

Za sve detalje, kao i za cijenu uređaja i usluga slobodno nas kontaktirajte.

Pristupna tačka za korisnike sistema Oris 11

GPS – Praćenje vozila