FAKTURISANJE

Ne morate da budete računovođa da biste generisali i platili svoje fakture. Kreirajte i nadgledajte sve fakture vaših dobavljača i kupaca i vodite beleške na jednostavan način.

Ključne karakteristike:

Pravljenje faktura je lako

Ukucajte prave informacije (količina, cena, ime kupca itd.) i kliknite dugme štampaj. Vaša faktura je gotova!

Praćenje kupaca

Pošaljite ili odštampajte direktno sa Odoo-a fakture za Vaše kupce.

Štampajte čekove

Snimite i štampajte čekove vaših dobavljačadirektno sa Odoo-a.

Praćenje plaćanja

Pratite fakture koje treba da platite, beležite plaćanja vaših kupaca i dobavljača i uskladite ih automatski.

Analize faktura

Veoma brzo pregledajte ključna obeležja performansi i koristite naše alate za izveštavanje da analizirate vaše poslovanje.

Fakturisanje