Kreator aplikacija

KREATOR APLIKACIJA

Sa Odoo Kreatorom aplikacija moguće je prilagoditi svaki modul Odoo sistema tako da odgovara Vašim poslovnim potrebama, ali bez ikakve potrebe za razvojem, već korišćenjem direktno interfejs web aplikaciju.

Ključne karakteristike:

Dizajner ekrana

Moguće je menjati postojeći izgled, kao i polja za dodavanje informacija i sve to izvršiti direktno na postojećim aplikacijama tako da odgovara vašim potrebama.

Dizajn Workflow-a

Drag & drop kako bi prilagodili vašu poslovnu logiku i automatizovali akcije za svaki dokument ili korak u procesu.

Dizajner izveštaja

Kreirajte sopstveni šablon izveštaja direktno iz OpenOffice koristeći Odoo plugin.

Kreator Baze podataka

Kreirajte novi objekat i dodajte nova polja kako bi prilagodili Odoo svojim poslovnim potrebama.

Web servis

Razvijajte sopstveni plugins koristeći potpuno funkcionalan veb servis interfejs preko XMLRPC koji nudi Odoo.

Paket kao modul

Spakujte sopstvena prilagođavanja u modul koji možete da objavite ili da ponovo koristite koristeći modul rekorder.

Kreator aplikacija