Marketing kampanje

MARKETING KAMPANJE

Marketing kampanje vam mogu pomoći da automatizujete kreiranje email-ova, kao i njihovo slanje, da radite na izgradnji odnosa sa potencijalnim klijentima, da ohrabrujete klijente da kontaktiraju odeljenje koje im je potrebno i sl. Ovakve aktivnosti vam štede vreme i pomažu u komunikaciji sa klijentima na duže staze.

Ključne karakteristike:

Automatizujte svoje potencijalne klijente (leads)

Automatizujte sistem za odgovaranje na emailove i iskoristite veb stranicu kompanije kako bi odabrali kriterijum po kome bi se email-ovi automatski prosleđivali.

Definišite vašu kampanju

Odaberite akcije koje treba preduzeti, emailove koje treba poslati i vremenski period potreban za izvršavanje aktivnosti.

Pametno definisanje segmenta

Budite uspešni u svojim kampanjama prihvatajući konkretnu metodologiju izvršavanja i birajući adekvatan segment.

Integrisan sa CRM

Marketing Kampanje modul je dobro sinhronizovan sa CRM modulom tj. sa potencijalnim klijentima i partnerima (leads, partners, opportunities).

Pregled Diagrama

Koristite drag & drop u pregledu dijagrama kako biste lako dizajnirali vaše aktivnosti koje obuhvata kampanja.

Testiranje

Kontrolišite kampanju ručno kako biste videli reakcije ili kako izgledaju finalno uređeni email-ovi spremni za slanje.

Prilagodljivi Email šabloni

Kreirajte i prilagodite email-ove, a zatim ih snimite samo jednim klikom. Koristite ih kao šablon u svakoj sledećoj kampanji u koliko Vam budu zatrebali

Praćenje kampanje

Ovaj veoma važan alat pomaže Vam da pratite razvoj kampanje: poslate email-ove, email-ove na čekanju, akcije koje su preduzete.

Marketing kampanje