Računovodstvo i Finansije

RAČUNOVODSTVO & FINASIJE

Snimite Vaše operacije u nekoliko klikova i uredite sve vaše finansijske aktivnosti na jednom mestu. Finansijske operacije nikada nisu bile jednostavnije.

Ključne karakteristike:

Pametan korisnički interfejs

Kao računovođa, mora vam biti omogućeno da snimite niz operacija u samo nekoliko minuta.

Kontrola faktura

Dobijaju se jasno vidljive fakture od dobavljača, kontrolišete ih i vršite proveru bez njihovog ponovnog kodiranja.

Jednostavno plaćanje

Jednostavno usklađivanje faktura plaćanjem preko banke i provera vođenja i štampanja.

Automatizujte svoje praćenje

Podesite i automatizujte praćenje kako biste periodično dobijali finansijske izveštaje i brzo obavljali plaćanja.

Integrisano analitičko računovodstvo

Obavljajte analitičke računovodstvene operacije integrisane sa vremenskim periodima, projektima, fakturama, skladištem itd.

Lako usklađivanje

Odoo Vam pomaže da lako uskladite fakture i plaćanja koristeći ga samostalno ili putem čarobnjaka.

Više-valutni

Sistem podržava više valuta i ažurira se na dnevnoj bazi.

Podrška za vašu zemlju

Pružamo podršku: US, FR, IN, UK, ES, CH + 20 drugih zemalja.

Više kompanija

Prilagodite, uspostavite ravnotežu i uskladite statistiku u realnom vremenu

Kontrolna tabla & KPIs

Uskladite statistiku u realnom vremenu sa drill-up, drill-down, filterima, drill-across podacima.

Računovodstvo i Finansije