Upravljanje kupovinom

UPRAVLJANJE KUPOVINOM

Jednostavno kreirajte i pratite vaše narudžbine, upravljajte informacijama koje dobijate od dobavljača, kontrolišite prijem proizvoda i kontrolišite fakture dobavljača.

Ključne karakteristike:

Automatizovane propozicije

Dobijaćete automatske propozicije za kupovinu preko Odoo-a u skladu sa nivoom zaliha, sa prodajom itd.

Pratite vaše dobavljače

U adresaru uz pomoć kartice koja vas obaveštava o prethodnim dešavanjima možete da pratite sva kretanja i transakcije koje su vezane za dobavljače.

Kontrola prijema

Uz pomoć kontrole zaliha upravljajte narudžbinama, kontrolišite prijem preko linija narudžbi i kvalitet kontrole.

Kreirajte svoje proizvode

Odoo Vam dozvoljava puno prilagođavanje informacija koje želite da dodate vašim proizvodima.

Personalizovane analize

Analizirajte performanse vaših dobavljača koristeći fleksibilne izveštaje: izveštaji o kašnjenju, popust na cene itd.

Upravljanje kupovinom