Održavanje poslovnih programa

Podrška i održavanje poslovnog softvera: neophodna stavka

Postoji jedna nedoumica koju mnogi vlasnici preduzeća imaju u vezi sa korišćenjem softvera u svom poslovanju. U većini slučajeva smo spremni da platimo software za naše poslovne potrebe, međutim teško prihvatamo da isti je potrebno i održavati. U nastavku pročitajte šta podrazumeva pojam održavanje softvera, zašto je to važno i zašto bi bila dobra ideja da svoj poslovni softver dobro održavate.

Podrška i održavanje poslovnog softvera
Korišćenje poslovnog softvera podrazumeva mnoge koristi koje omogućava, ali takođe i povremene probleme, kao i kod bilo kojeg sredstva za rad. Postoji nekoliko pojmova koje je potrebno objasniti.

Podrška
U situaciji kada vama ili vašem osoblju nešto nije jasno u vezi sa upotrebom softvera, ili ste zaboravili kako se neka procedura obavlja, potrebno je da vas neko uputi u pravom smjeru. Često ne pravovremeno zatražena pomoć nas skupo košta. Osobito to važi za situaciju kada je neko napravio grešku u radu (pogrešan unos podataka, izdavanje pogrešne profakture/fakture itd), a ne zna kako to da ispravi. Ovakve informacije se nazivaju podrška u korišćenju softvera, a daju ih zaposleni u firmi koja vam je isporučila softver. Oni svoj posao obavljaju najčešće telefonom, ali postoje i drugi načini o kojma će biti reči dalje u tekstu.

Održavanje
Nijedan softver nije savršen i neće raditi uvek bez greške, pa ni vaš. Održavanje podrazumeva ispravljanje svih grešaka ili propusta koje su otkrivene u softveru. Takođe, u održavanje spadaju i promene koje se u vašem softveru moraju izvršiti ako dođe do promene određenih propisa ili zakona. Sve ove izmene su obaveza softverske firme od koje ste nabavili program, i njih vam najčešće šalju emailom ili ih morate skintuti i instalirati sa stranica iste firme.

Unapređenja
Dobar proizvođač softvera će povremeno nadograđivati svoj program, dodajući u njega nove funkcije ili jednostavnije komande i procedure. Najčešće ove nadogradnje nastaju po zahtevu korisnika, iz prakse. To znači da ovakav program vremenom ne zastareva, već postaje sve korisniji. Međutim, veoma često u cilju nadogradnje, boljeg softvera, i iz dobre namjere, u programu se pojavljuju druge greške koje su izazvane nadogradnjom. Na njih je posebno potrebno obratiti pažnju kako se nebi dogodile ozbiljne greške i zastoji u radu.

Program održavanja
Usluge podrške, održavanja i unapređenja ponudićemo vam za naše softvere i softvere drugih firmi sa kojima imamo poslovnu saradnju. Ugovorom o održavanju preciziraju se prava i obaveze, šta ugovor pokriva a šta se eventualno doplaćuje. Takođe, preciziraće se rokovi u kojim će početi da rešavaju vaš problem (odmah, u toku dana, za 24h itd), na koji način (dolaskom kod vas, telefonom, emailom ili daljinski – funcijom remote desktop). Predlažemo vam da ovakav program održavanja ozbiljno razmotrite. On će povećati vašu stabilnost u korišćenju softvera i samim tim i u poslovanju.

Ugovor o održavanju
Preporučujemo da, ako se odlučite za usluge održavanja, obavezno potpišete ugovor sa nama. Ugovor precizira obaveze obe strane, kao i načine na koje se saradnje obavlja. Najčešće važi godinu dana. Vaše obaveze u ugovoru podrazumevaju procedure kojima prijavljujete problem, dozvole operaterima da pristupe vašem računaru, kao i plaćanje određene cijene za ove usluge.

Cijene
Cene održavanja softvera variraju u zavisnosti od vrste i složenosti softvera koji koristite, ali nisu zanemarljive. Mislimo da imamo kvalitetne usluge i povoljne cijene.

Može li se i bez održavanja?
Naravno, i tada ćete imati pravo na popravke i zakonske promene. Međutim, u slučaju tzv incidenata moraćete da platite podršku. Takođe, vodite računa o tome da sve kompanije koje pružaju uslugu podrške poslovnog softvera uvek daju prednost klijentima sa kojima imaju ugovor o održavanju; može se desiti da, ako niste među njima, malo duže sačekate rešenje svog problema. I, iako sigurno možete da poslujete i bez unapređenja programa koje biste dobijali da ste u programu održavanja, razmislite da li time gubite određene prednosti nad konkurencijom koja ta unapređenja dobija.

Održavanje poslovnih programa