Yahoo ukida logovanje pomoću Facebooka i Googlea

Yahoo ukida logovanje pomoću Facebooka i Googlea

My way or the highway

Yahoo je odlučio ukinuti mogućnost automatskog logiranja na svoje servise, poput Maila, pomoću podataka sa Facebook i Google profila – korisnici će ubuduće morati koristiti isključivo svoje Yahoo korisničko ime. Promjena će nastupiti postepeno i na kraju će rezultirati time da svako može koristiti jednu lozinku i korisničko ime za pristup svim Yahoovim uslugama.

Kompanija tvrdi da će ovim pojednostaviti eventualnu korisničku podršku i olakšati resetovanje lozinki u slučaju zaboravljanja ili krađe online profila.

Iako je Facebook i Google logovanje na Yahoo uvedeno prije nekoliko godina kako bi se povećao broj korisnika, izgleda da se to nije desilo. Direktorica Marissa Mayer izvršila je mnoge promjene u kompaniji – uključujući i ne baš dobro prihvaćeno rezanje osoblja zaduženog za podršku korisnicima – u cilju smanjenja troškova i modernizovanja.

05.03.2014 / Svijet

Dijeli objavu

Yahoo ukida logovanje pomoću Facebooka i Googlea